21 lutego 2023

Przedsiębiorco! Do końca lutego należy wnieść roczną opłatę za wpis do BDO

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że do końca lutego 2023 r. należy uiścić opłatę roczną za utrzymanie wpisu w BDO.
Kwota ta wynosi odpowiednio:

  • 100 zł w przypadku mikroprzedsiębiorców,
  • 300 zł w pozostałych przypadkach.

Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać: nazwę i regon płatnika, okres, za który dokonywana jest wpłata oraz rodzaj opłaty:

  • opłata roczna REJESTR-BDO

Opłaty nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

  • W razie pytań merytorycznych, prosimy o kontakt na dowolny adres z poniższych:

j.buchwald@rekopol.pl

a.jakoniuk@rekopol.pl

z.wroz@rekopol.pl

a.jamroz@rekopol.pl