31 stycznia 2022

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach opublikowany przez MKiŚ

Szanowni Państwo,

Dnia 31 stycznia 2022 r. na stronie RCL Ministerstwo Klimatu i Środowiska udostępniło zapowiadany projekt dotyczący systemu kaucyjnego- Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach (nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów UC98).

 Projekt przekazano do konsultacji publicznych i opiniowania w terminie 30 dni od dnia udostępnienia powyższego projektu.

Z treścią projektu i jego załącznikami można zapoznać się pod linkiem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356003/katalog/12851453#12851453

O kolejnych etapach legislacyjnych będziemy Państwa informować na bieżąco.