15 marca 2023

Projekt ustawy implementujący SUP przekazany do prac w Senacie

10 marca projekt implementujący ustawę SUP został przekazany do prac, już w Senacie.

Polska ma dwuletnie opóźnienia w implementacji tego aktu prawnego.Kolejnym krokiem będzie podpisanie ustawy przez Prezydenta i oczekiwanie na wejście w życie przepisów.

Z treścią ustawy przekazanej do prac w Senacie możecie się Państwo zapoznać się poprzez:

Akt prawny (sejm.gov.pl)

Link do druku sejmowego, gdzie możecie się Państwo zapoznać z odbytymi w Sejmie czytaniami:

Druk nr 3009 – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej