15 listopada 2022

Projekt Kultura Segregacji trwa!

Projekt „Kultura segregacji” to odpowiedź Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań S.A. na problem, który stanowi słaba jakość surowców wtórnych pozyskiwanych w ramach selektywnej zbiorki odpadów opakowaniowych „u źródła”. To również podejście do współpracy z Partnerami Rekopolu w ramach edukacji, służące wsparciu inicjatyw edukacyjnych, adresowanych do szerokiego grona mieszkańców, wskazujących na obowiązujące na danym terenie zasady selektywnej zbiórki, najczęściej popełniane błędy oraz uczulające ich na problemy związane z nieprawidłową i niedbałą segregacją odpadów.

W ramach projektu Kultura Segregacji Rekopol co roku wspiera działania około 40 Partnerów, dopasowanych do specyfiki poszczególnych regionów. Edukując lokalne społeczności wykorzystywane są różnorodne narzędzia edukacyjne, w tym np.: gry planszowe, gry online i filmy edukacyjne oraz materiały edukacyjne takie jak: harmonogramy odbioru odpadów z informacjami dot. prawidłowej segregacji odpadów, książeczki, kolorowanki i inne foldery edukacyjne, gadżety edukacyjne o prawidłowej segregacji odpadów, pojemniki do segregacji odpadów oraz pojemniki do zbiórki zużytych baterii.

Poprawa jakości surowców wtórnych odbieranych od mieszkańców przynosi korzyści zarówno mieszkańcom jak i recyklerom oraz gminom, które są zobowiązane każdego roku osiągnąć odpowiednie poziomy recyklingu papieru, metalu, tworzyw sztucznych oraz szkła z odpadów komunalnych.  Wiąże się ona bowiem ze zwiększeniem możliwości zbytu surowców, zmniejszeniem kosztów odbioru odpadów ponoszonych przez mieszkańców, a także zmniejszeniem ilości odpadów ostatecznie kierowanych na składowisko.