11 maja 2018

Producenci wody i napojów „Dzialają z imPETem”

Czterech producentów wody i napojów: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Nestlé Polska S.A. – Oddział Nestlé Waters, Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. oraz Żywiec Zdrój S.A. rozpoczęło pionierski projekt ponad podziałami „Działaj z imPETem”, ukierunkowany na zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET. Przedsięwzięcie obejmuje m.in. działania edukacyjne i jest realizowane przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A.

Rocznie Polacy zużywają ok. 650 tysięcy ton plastikowych opakowań[1]. Aż 30% z nich (200 tys. ton) stanowią butelki PET, powszechnie użytkowane w gospodarstwach domowych. Do recyklingu przekazywanych jest niespełna 80 tys. ton zużywanych butelek (40%), natomiast pozostałe trafiają na składowiska lub do spalenia. Tymczasem, PET to doskonałe tworzywo do przetworzenia. Odpowiednio zagospodarowane może otrzymać drugie życie w postaci kolejnego opakowania (tzw. rPET) lub znaleźć zastosowanie w przemyśle odzieżowym, czy meblarskim.

Realizując swoje dobrowolne zobowiązania środowiskowe, czterech wiodących producentów wody i napojów w butelkach PET: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Nestlé Polska S.A., Oddział Nestlé Waters, Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. oraz Żywiec Zdrój S.A., zainicjowało projekt Działaj z imPETem, ukierunkowany na zwiększenie recyklingu i odzysku tych opakowań. Organizatorem i koordynatorem przedsięwzięcia jest Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., a partnerami podmioty gospodarujące odpadami w gminach. Projekt realizowany będzie m.in. poprzez działania edukacyjne prowadzone w wybranych lokalizacjach na terenie kraju. W rezultacie podejmowanych działań inicjatorzy projektu zapewnią odzysk i recykling wprowadzanych na rynek opakowań z tworzyw sztucznych na poziomie przewyższającym ich zobowiązania prawne.

Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. W 2018 roku ma charakter pilotażowy – będziemy testować różne rodzaje działań edukacyjnych – mówi Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań S.A.W 2018 roku dążymy do zwiększenia ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET o ok. 35% w systemie Rekopolu, co stanowi ponad 10% poziomu krajowej zbiórki i przełoży się na wzrost recyklingu tego opakowania w Polsce.

Jak segregujemy?

Z przeprowadzonej na zlecenie Rekopolu sondy ulicznej oraz internetowej (331 osób) wynika, że ankietowani w większości segregują plastikowe butelki PET (taką odpowiedź wskazało 51% pytanych)[2]. Jednak poza segregacją istotne jest także odpowiednie przygotowanie odpadu do wyrzucenia. Zgnieciona butelka pozwala na zaoszczędzenie 80% wolnego miejsca w koszu lub worku. Skutkuje także ograniczeniem częstotliwości odbioru odpadów, a tym samym zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Producenci Działają z imPETem!

Między innymi właśnie do zgniatania i opróżniania opakowań zachęcać będą Inicjatorzy projektu „Działaj z imPETem”. Celem działań edukacyjnych jest upowszechnianie wśród mieszkańców prawidłowych zasad segregowania odpadów typu butelka PET, by jak najwięcej z nich dostawało drugie życie, a nie trafiało np. do przydomowych pieców, zatruwając atmosferę.

Krzysztof Baczyński, Kierownik ds. Regulacji Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. podkreśla, że: Właściwe zagospodarowanie odpadów opakowaniowych oraz ich recykling jest jednym z kluczowych elementów strategii zrównoważonego rozwoju całej Grupy Coca-Cola HBC. W 2016 r. Grupa podjęła zobowiązanie, zgodnie z którym do 2020 roku recyklingowi zostanie poddane średnio 40% wszystkich opakowań wprowadzanych na rynek. Dodatkowa zbiórka i recykling butelek PET w Polsce jest więc elementem realizacji tego zobowiązania. Chcemy, aby tak cenny surowiec jak PET w znacznie większym stopniu służył ponownemu wykorzystaniu w opakowaniach lub innych produktach, a nie trafiał na składowiska czy do spalarni.

Artur Młotek, Dyrektor ds. Łańcucha Dostaw z Nestlé Polska S.A., Oddział Nestlé Waters, mówi: Naszym nadrzędnym celem jest podnoszenie jakości życia i dążenie do lepszej przyszłości. Realizujemy go poprzez m.in. działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Planujemy w Nestlé, że do 2025 roku wprowadzimy opakowania w całości nadające się do recyklingu lub takie, które można ponownie wykorzystać. Aktywnie działamy w obszarze edukowania społeczeństwa w temacie recyklingu, aby butelki nie trafiały na wysypiska czy też do domowych instalacji grzewczych. Jako firma odpowiedzialna społecznie, w tym także za swoje opakowania, cieszymy się, że możemy wziąć udział w projekcie „Działaj z imPETem”, ponieważ zarówno nam jak i Rekopolowi Organizacii Odzysku Opakowań S.A. przyświeca wspólny cel. Jest nim spowodowanie, by jak największa liczba butelek PET pochodzących z gospodarstw domowych dostawała drugie życie. A nasza butelka PET jest w 100% recyklowalna, pod warunkiem że trafi do miejsca, gdzie w odpowiedni sposób zostanie przetworzona.

Małgorzata Skonieczna, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej PepsiCo na Europę Centralną mówi, że Firma PepsiCo jest dumnym Akcjonariuszem pionierskiego programu Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.. PepsiCo działa w oparciu o filozofię „Działanie ze świadomością celu” i podejmuje wiele działań, które pozwalają na minimalizowanie wpływu naszej działalności na środowisko naturalne. PepsiCo planuje, że do 2025 r. wszystkie opakowania naszych produktów na świecie będą powstawać z materiałów, które będzie można w 100% odzyskiwać lub poddawać recyklingowi, jednocześnie usprawniając ten proces. Mamy nadzieję, że projekt „Działaj z imPETem” poprzez szeroko zakrojone działania edukacyjne zaangażuje wiele podmiotów w efektywny odzysk i recykling surowca PET w Polsce.

Troska o naturę wynika z realizowanej przez nas misji. Dlatego od lat prowadzimy wiele działań w tym obszarze, których ważnym elementem jest stała współpraca z Organizacją Odzysku Opakowań REKOPOL – mówi Edyta Krysiuk-Kowalczyk, Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju, Żywiec Zdrój S.A.  – Temat opakowań i ich powtórnego wykorzystania jest nam szczególnie bliski. Z tego względu wprowadziliśmy właśnie specjalną edycję dwóch milionów butelek w 50 procentach powstałych z surowców wtórnych, więc nie mogło zabraknąć firmy Żywiec Zdrój  w inaugurowanym właśnie projekcie  „Działaj z imPETem!”.

W ramach projektu, mieszkańcy dowiedzą się jakie korzyści przynosi prawidłowa segregacja odpadów i jaki jest jej sens.  Opracowano m.in. materiały edukacyjne: zakładkę do książki, ulotkę, infografiki.  Materiały będą sukcesywnie zamieszczane na stronie: www.rekopol.pl/dzialajzimpetem i dostępne do bezpłatnego pobierania i wykorzystywania przez zainteresowane podmioty. Działania edukacyjne prowadzone będą w wybranych regionach przy współpracy z podmiotami gospodarującymi odpadami.

W drugiej połowie roku planowane są także działania skierowane bezpośrednio do szkół, mające na celu zainteresowanie dzieci tematem recyklingu. Kształtowanie prawidłowych nawyków i postaw od dziecięcych lat skutkuje większą świadomością ekologiczną w przyszłości. Właśnie z myślą o najmłodszych powstała edukacyjna aplikacja „Działaj z imPETem” do pobrania w Google Play, a już w czerwcu także i w iStore. Z aplikacji dzieci dowiedzą się m.in. do którego pojemnika wrzucać należy butelki, a tym samym jak je odpowiednio przygotować do wyrzucenia. Przekonają się także o tym, co może powstać po recyklingu tych opakowań.

imPET – maskotka akcji – pojawiła się także na fanpage akcji w serwisie Facebook: www.facebook.com.dzialajzimpetem,  gdzie przekazuje treści edukacyjne i zachęca do poszerzania wiedzy na temat segregacji. Na użytkowników czekają eko-zagadki i konkursy.

Zapraszamy do wspólnego Działania z imPETem!

Więcej informacji:

Anna Kamińska,

Specjalista ds. komunikacji marketingowej,

a.kaminska@rekopol.pl, 533 800 054

[1] Dane za 2016 rok, zebrane i przeanalizowane przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. na podstawie sprawozdań gmin, podmiotów gospodarujących odpadami oraz organizacji odzysku.

[2] Sonda przeprowadzona na niereprezentatywnej grupie Polaków w kwietniu 2018 w formie ankiety elektronicznej (196 osób) oraz rozmów bezpośrednich (135 osób-wywiad ustny). Prezentowane wyniki mają wymiar jedynie poglądowy.