31 grudnia 2021

Nowy Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, wdrażający zapisy unijnej Dyrektywy Single-Use Plastics.

W dniu 30 grudnia 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało nowy „Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw” wdrażający zapisy unijnej Dyrektywy Single-Use Plastics.
Jest to kolejna wersja projektu zaproponowanego przez MKiŚ w kwietniu 2021 r. Tym razem konsultacje przewidziano do 11 stycznia 2022 roku.
Więcej na temat uwag i stanowiska MKiŚ tu: https://legislacja.rcl.gov.pl/…/12345305/katalog/12777269