10 października 2019

Nowe moduły w BDO – informacja

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Środowiska informuje, że w styczniu 2020 roku mają być gotowe kolejne moduły BDO (Bazy Danych Odpadowych) – moduły dotyczące sprawozdawczości oraz ewidencji.

Poprzez nowe moduły w BDO, przedsiębiorcy będą generować karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadów, a także roczne sprawozdania. Równocześnie też przestaną być uznawane dokumenty papierowe. Dlatego tak ważne jest, aby każdy przedsiębiorca sprawdził przed 1 stycznia czy jego login i hasło do bazy BDO działają poprawnie i nie wygasły.

Wraz z informacją o nadaniu numeru Rejestrowego w Bazie BDO, otrzymali Państwo w piśmie z właściwego sobie urzędu marszałkowskiego indywidualny login i hasło. W ciągu 30 dni należało zalogować się do Bazy – w przeciwnym razie hasło miało wygasnąć. Dlatego – jeśli ktoś z Państwa jest w takiej sytuacji, powinien jak najszybciej, zgłosić się do właściwego urzędu marszałkowskiego z prośbą o nadanie mu nowych uprawnień.

Prosimy o dokładne sprawdzenie czy Państwa login i hasło są aktualne i pozwalają na korzystanie z dostępnych zasobów BDO. Po 1 stycznia bowiem, jeśli ktoś nie będzie miał aktualnego hasła, nie będzie mógł wystawiać karty przekazania odpadów ani prowadzić elektronicznej ewidencji, a tym samym nie będzie miał dostępu do zasobów BDO.