28 czerwca 2022

Webinar Cyrkularne Opakowania a Etykieta

6 czerwca odbył się webinar Akademii GOZ, którego Rekopol był partnerem.

Podczas spotkania, zwrócono uwagę na praktyczne podejście do cyrkularnych opakowań w różnych wymiarach i odpowiadano na pytania:

  • Co oznacza cyrkularne opakowanie? Jak wygląda modelowe podejście do cyrkularności opakowań z tworzyw sztucznych? Na jakie elementy zwrócić uwagę? Co jest największym wyzwaniem na rynku?

  • W jakich obszarach i jakich kluczowych zmian możemy oczekiwać z perspektywy legislacji w obszarze opakowań? Co to oznacza dla biznesu? Jakie sektory powinny szczególnie zwróci uwagę na zmiany? Jakie wyzwania widać na rynku?

  • Zrównoważone opakowanie czyli jakie? Etykiety wspomagające recykling opakowań – jak to wygląda w praktyce?

  • AD Circular czyli o praktycznym wymiarze zamykania obiegu materiałów etykietowych

Magda Biernat-Kopczyńska, specjalista ds. projektów w Rekopolu, przybliżyła słuchaczom kwestię zmian prawnych w obszarze opakowań oraz omówiła wyzwania jakie stoją przed biznesem.