28 marca 2023

Tablice informacyjne dla użytkowników – możliwość zamówienia

Przypominamy, że jednym z obowiązków przedsiębiorców jest, zgodnie z art. 42 ustawy opakowaniowej1, obowiązek przekazywania użytkownikom informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

__

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje produkty w opakowaniach, jest obowiązany przekazywać użytkownikom tych produktów informacje o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie:

1)dostępnych systemów zwrotu, zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych,
2)właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi,
3)znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach
– co najmniej przez wywieszenie informacji w miejscu sprzedaży.

Co ciekawe, pojawiają się też głosy, że bezobsługowy sklep vendingowy przenoszony z miejsca na miejsce również podlega obowiązkom określonym w art. 42 ustawy opakowaniowej. Nadzór nad przestrzeganiem m.in. powyższego przepisu sprawuje Inspekcja Handlowa, która w przypadku niespełnienia tego obowiązku ma prawo nałożyć administracyjną karę pieniężną w wysokości od 500 zł do 20 000 zł.

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. posiada w swojej ofercie takie tablice.
W razie pytań, prosimy o kontakt z Magdą Biernat- Kopczyńska, m.biernat@rekopol.pl

 

 


1 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 160), art. 42.