18 grudnia 2020

Stowarzyszenie Klubu Polskiego Forum ISO 14000

Spotkanie audytorów

 

Rekopol jako wieloletni członek Stowarzyszenia Klubu Polskiego Forum ISO 14000, systematycznie uczestniczy w działaniach, mających na celu realizację celów strategicznych Stowarzyszania, m.in. dotyczących podnoszenia standardów audytów recyklera, przeprowadzanych przez weryfikatorów EMAS.

W tym miesiącu miało miejsce spotkanie, audytorów wszystkich jednostek akredytowanych wraz z przedstawicielami administracji, czyli Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Polskiego Centrum Akredytacji, Instytutu Ochrony Środowiska oraz Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego. Organizatorem spotkania było Forum ISO.

Było to już drugie takie spotkanie. Mają one służyć wymianie wiedzy i wypracowywaniu wspólnego podejścia do niektórych rozbieżności interpretacyjnych w przeprowadzanych audytach oraz przekazaniu najnowszych informacji co do zmian prawnych.

Celem audytów jest sprawdzenie wiarygodności danych zawartych w dokumentach potwierdzających recykling, eksport czy kwestii związanych z zaświadczeniami zakładów przetwarzania sprzętu. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy audyt jest prowadzony rzetelnie, a audytor ma odpowiednie narzędzia do jego przeprowadzenia. Tymi narzędziami są zarówno interpretacje prawne, jak i możliwość prawidłowego korzystania z systemu BDO. Od początku działalności Forum obserwujemy pozytywne zjawiska związane z prowadzeniem audytów – od 2017 roku wiele firm przetwarzających uporządkowało swoją sytuację prawną i zakres działalności. Postępujące zwiększanie kompetencji audytorów ma na celu utrzymywanie wysokiego autorytetu zarówno audytorów jak i przeprowadzanych audytów wśród firm przetwarzających odpady, podlegających ustawowemu temu obowiązkowi.