28 listopada 2023

Działaj z imPETem! w placówkach oświatowych

Od listopada trwa ogólnopolski program edukacyjny „Działaj z imPETem!” dla szkół i przedszkoli, organizowany przez Rekopol. Chętne placówki cały czaś mogą zgłaszać swój udział w bezpłatnym przedsięwzięciu na stronie www.dzialajzimpetem.pl.

W tym roku na szkoły i przedszkola czeka wiele aktywności:

  • co miesiąc nowa karta pracy
  • 3 tematyczne Mini- Konkursy
  • konkurs główny na wiosnę!

Każdy z Mini- Konkursów to atrakcyjne nagrody dla placówki i dzieci oraz świetna okazja do sprawdzenia w praktyce pozyskanej wiedzy z zakresu segregacji i recyklingu odpadów.

W listopadzie zamieszczona została pierwsza karta pracy dla przedszkoli oraz Plakat Wyzwań. Zapisane placówki już rozpoczęły swoje działania!

Na drugi semestr przygotowany jest pakiet materiałów edukacyjnych w formie drukowanej, który zostanie rozesłany do 1000 pierwszych zapisanych przedszkoli- ale również tych najbardziej aktywnych. Więcej szczeółów można znaleźć w regulaminie programu regulaminu, który znajduje się pod formularzem zgłoszeniowym: https://dzialajzimpetem.pl/formularz-rekrutacyjny-dla-przedszkoli-2023/

Zapraszamy do wspólnej edukacji i zabawy!

Więcej informacji: www.dzialajzimpetem.pl; www.facebook.com/dzialajzimpetem