29 sierpnia 2022

Dyrektywa SUP – monitoring legislacyjny

W dniu 26 lipca 2022 r. pojawiła się na stronie RCL kolejna, już IV wersja projektu ustawy implementująca przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, tzw. „Dyrektywy SUP” lub „Dyrektywy plastikowej”. Mowa o projekcie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (UC73), link:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345305/katalog/12777259#12777259

Obecnie projekt ustawy jest na etapie Komisji Prawniczej.

Co ciekawe, etap przyjęcia tego projektu przez Komitet Stały nie został odnotowany na stronie RCL.

Zwracamy Państwa uwagę, że projekt wprowadza zmiany również w innych ustawach, m.in. ustawa
o odpadach, ustawa Prawo wodne, ustawa o Inspekcji Handlowej czy Prawo ochrony środowiska.

Poniżej przedstawiamy Państwu najistotniejsze zagadnienia dotyczące ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, jakie znalazły się w projekcie, mianowicie:

 1. określenie stawek opłaty za opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego wydawane nabywcom w jednostkach handlu detalicznego, hurtowego lub jednostkach gastronomicznych w wysokości 0,20 zł/szt. za kubki na napoje oraz 0,25 zł/szt. za pojemniki na posiłki,
 2. określenie stawki opłaty na pokrycie kosztów zbierania odpadów powstałych z wybranych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych tj. pojemników na posiłki, paczek
  i owijek, pojemników i kubków na napoje, lekkich toreb foliowych
  w wysokości 0,01 zł/kg,

 3. określenie stawki opłaty na pokrycie przez producentów kosztów m.in. kampanii edukacyjnych oraz uprzątania odpadów powstałych z wybranych produktów zawierających tworzywa sztuczne, takich jak chusteczki nawilżane, balony oraz wyroby tytoniowe z filtrami i filtry w wysokości 0,01 zł/szt.,

 1. wprowadzenie definicji napoju i posiłku,

 

 1. obowiązek zapewnienia zawartości surowca wtórnego w butelkach z tworzyw sztucznych
  do napojów
  :

wprowadzający produkty w opakowaniach będących butelkami jednorazowego użytku
z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów jest obowiązany zapewnić, aby opakowania te, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, zawierały udział wagowy tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu wynoszący co najmniej:

  1. 25% – w 2025 r.,
  2. 26% – w 2026 r.,
  3. 27% – w 2027 r.,
  4. 28% – w 2028 r.,
  5. 29% – w 2029 r.,
  6. 30% – w 2030 r. i w latach następnych.
 1. określenie sposobu pomiaru zawartości surowców wtórnych:

Udział wagowy tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, w danym roku kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy tworzyw sztucznych pochodzących
z recyklingu wykorzystanych do wytworzenia butelek jednorazowego użytku na napoje
o pojemności do trzech litrów, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych,
w tym roku kalendarzowym oraz masy wprowadzonych do obrotu takich opakowań, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, w tym roku kalendarzowym

 1. obowiązek trwałego przytwierdzania nakrętek do pojemników:

Wprowadzający produkty w jednorazowych pojemnikach z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów może od dnia 1 lipca 2024 r. wprowadzać do obrotu produkty w tych pojemnikach, jeżeli ich zakrętki i wieczka wykonane z tworzyw sztucznych pozostają przymocowane do tych pojemników podczas etapu zamierzonego użytkowania produktu.

 1. obowiązek osiągnięcia poziomu zbiórki butelek z tworzyw sztucznych po napojach: Wprowadzający produkty w opakowaniach, będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów, z wyłączeniem butelek, o których mowa w art. 14c ust. 1, jest obowiązany osiągnąć roczny poziom selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych wynoszący co najmniej:

 1. 77% – w 2025 r,

 2. 81% – w 2026 r.,

 3. 84% – w 2027 r.,

 4. 87% – w 2028 r.,

 5. 90% – w 2029 r. i w latach następnych

 1. sposób realizacji obowiązku osiągnięcia poziomów zbiórki butelek po napojach:

Obowiązek ten może być realizowany samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.

 1. pojawiają się również nowe obszary sprawozdawczości

Przewiduje się, że ustawa miałaby wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu. Natomiast opłaty od sprzedaży, na zanieczyszczenie terenów publicznych oraz edukacyjna mają być pobierane od 2023 r.

Projekt nie jest do końca spójny z pozostałymi projektami, nowelizującymi ustawę opakowaniową wprowadzającymi np. istnieją zapisy z sierpniowego projektu ROP, które kolidują z projektem kaucyjnym.

Monitorujemy przebieg procesu legislacyjnego i o każdej kolejnej zmianie będziemy Państwa informować.