6 sierpnia 2021

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt ustawy o ROP.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazały się dokumenty, takie jak:

  • Projekt Ustawy ROP
  • Uzasadnienie ROP
  • OSR ROP
  • Tabela Zgodności ROP
  • Odwrócona Tabela Zgodności ROP

Projekt został skierowany do opiniowania.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią i wnoszenia ewentualnych uwag: Projekt (rcl.gov.pl)