23 maja 2022

Międzynarodowe Sympozjum KUPS z udziałem Rekopolu za nami!

W dniach 18-20 maja w Gdańsku odbyło się XXIII Międzynarodowe Sympozjum „Bieżące wyzwania branży sokowniczej”. Patronatem Honorowym Sympozjum KUPS został Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wicepremier Henryk Kowalczyk.

Głównym celem Sympozjum było zapoznanie uczestników z aktualną sytuacją na rynku krajowym oraz światowym, poddanie analizie stanu obecnego potencjału rynkowego, a także prognozowanie zjawisk mogących mieć wpływ na rozwój branży soków oraz stworzenie okazji do poszerzenia kontaktów branżowych.

Sympozjum stanowi swoistą platformę do wymiany wiedzy, doświadczenia i pomysłów wśród członków branży, jest również okazją do zacieśniania współpracy.

Międzynarodowe Sympozjum KUPS stało się miejscem spotkań nie tylko dla polskiej branży sokowniczej, ale także dla zagranicznych firm, które są zainteresowane współpracą z lokalnymi podmiotami.

Michał Mikołajczyk z Rekopolu, 19 maja, wygłosił prezentację na temat „Nowej rzeczywistości gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi”.

Więcej informacji: XXIII Międzynarodowe Sympozjum Unii Producentów Soków – KUPS