16 czerwca 2014

Kropla Beskidu dla ochrony zasobów wodnych!

Fundusz Kropli Beskidu przeznacza 120 000 zł na projekty ekologiczne modernizujące infrastrukturę wodną w placówkach oświatowych Beskidu Sądeckiego.

Kraków, 16 czerwca 2014 r. Fundusz Kropli Beskidu ogłasza nową formułę programu grantowego wspierającego działania mające na celu modernizację infrastruktury wodnej
w instytucjach oświatowych, a także edukację w zakresie poszanowania i oszczędności wody. Zwycięskie szkoły lub przedszkola otrzymają nawet 20.000 złotych na własne projekty oszczędzające wodę!

Celem programu prowadzonego przez Fundusz Kropli Beskidu jest wsparcie finansowe a także aktywizowanie lokalnych społeczności do podejmowania działań mających na celu ochronę
i poszanowanie zasobów wodnych regionu Beskidu Sądeckiego. Program kierowany jest do czterech gmin położonych na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego: Krynicy Zdrój, Muszyny, Piwnicznej Zdrój i Rytra.

Do konkursu zaproszone zostały samorządowe i niepubliczne przedszkola oraz szkoły. Mogą one otrzymać dofinansowanie maksymalnie w wysokości 20.000 zł. na projekty mające na celu modernizację infrastruktury wodnej, w tym na działalność edukacyjną do 2.000 zł. Działania popularyzujące wiedzę na temat ochrony zasobów wodnych i korzyści z nich wynikających muszą być stałym elementem projektu.  W ten sposób program zachęca nauczycieli do kreatywnego edukowania dzieci na temat sposobów oszczędności wody np. poprzez przeprowadzanie konkursów szkolnych propagujących takie działania.

W ramach konkursu, wymagane jest również przeprowadzenie przez instytucje oświatowe analizy zużycia wody, która ma pomóc wygenerować pomysły modernizacyjne oraz organizacyjne w celu jego zmniejszenia. Finalnie przedstawione projekty mają wykazać również pozytywne, długofalowe efekty wdrożenia przyjętych rozwiązań.

Termin zgłaszania wniosków upływa 10 października 2014 roku. Środki z dotacji mogą być wykorzystane od listopada 2014 do kwietnia 2015 roku. Wnioski można zgłaszać na adres: fundusz@ffp.org.pl lub na adres Funduszu Partnerstwa.

Fundusz Kropli Beskidu został zainicjowany w 2005 r. przez firmy systemu Coca-Cola w Polsce: Coca-Cola Poland Services i Coca-Cola HBC Polska oraz fundacje: Fundację Partnerstwo dla Środowiska i Fundusz Partnerstwa. Środki finansowe przeznaczone na działalność Funduszu Kropli Beskidu w okresie 2005 – 2013 r. przekroczyły 1 140 000 złotych.W tym czasie zrealizowano 90 przedsięwzięć chroniących zasoby wodne w Beskidzie Sądeckim.

Regulamin Funduszu Kropli Beskidu oraz dokumenty aplikacyjne są dostępne na stronie: www.ffp.org.pl oraz www.fkb.org.pl.

Partnerzy w Funduszu Kropli Beskidu:

O firmach z systemu Coca-Cola:

System Coca-Cola w Polsce reprezentują firmy Coca-Cola Poland Services Spółka z o.o. oraz Coca-Cola HBC Polska Spółka z o.o. Coca-Cola Poland Services to spółka-córka The Coca-Cola Company, właściciela wiodących marek napojów bezalkoholowych, obecnych w ponad 200 krajach świata. Coca- Cola HBC Polska to oddział Coca-Cola Hellenic Bottling Company, będącej pod względem sprzedaży drugim na świecie rozlewcą napojów The Coca-Cola Company, docierającym do ponad 560 milionów konsumentów. Wśród produktów dostępnych na naszym rynku figurują: Coca-Cola, Coca-Cola light, Coca-Cola Zero, Cherry Coke, Fanta, Sprite, Lift, Kinley Tonic, napój izotoniczny Powerade, soki, nektary i napoje owocowe Cappy, wody mineralne Kropla Beskidu i Multivita z ujęcia Kropla Minerałów, napój energetyczny Burn oraz herbaty mrożone Nestea. Firmy systemu Coca-Cola są liderem na polskim rynku napojów bezalkoholowych i zatrudniają około 3 tysiący osób. Od 1991 r. firmy te zainwestowały w Polsce ponad 500 milionów dolarów.

Fundusz Partnerstwa to niezależna fundacja specjalizująca się w działalności grantodawczej w zakresie rozwoju zrównoważonego. Wspiera finansowo i merytorycznie praktyczne, partnerskie inicjatywy obywatelskie na rzecz zrównoważonego rozwoju opartego na dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym, podejmowane przez mieszkańców, organizacje pozarządowe, szkoły i inne instytucje. Fundusz Partnerstwa zarządza programem Fundusz Kropli Beskidu oraz pozyskuje dodatkowe środki na jego rozwój m.in. z Unii Europejskiej.