12 kwietnia 2019

Koalicja 5 Frakcji świętuje pierwszy rok działalności

Cieszymy się, że możemy działać wspólnie na rzecz wsparcia selektywnej zbiórki odpadów poprzez system eko-oznakowań.

11 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie podsumowujące rok funkcjonowania Koalicji 5 frakcji, podczas, którego rozmawiano m.in. o wyzwaniach polskiego systemu gospodarki odpadami oraz szansach i zagrożeniach dla osiągnięcia europejskich poziomów odzysku surowcowego.

Podczas spotkania przedstawiciele siedmiu kolejnych firm i instytucji podpisali oficjalnie deklarację uczestnictwa w inicjatywie, potwierdzając jednocześnie wsparcie jednolitego systemu oznakowań opakowań oraz prowadzenie działań edukacyjnych wśród swoich pracowników i innych interesariuszy. Tym samym do grona koalicjantów dołączyli: Carlsberg, CBRE Polska, Fundacja ProKarton, Grupa Żywiec, Wołomin (UM), Zielona Góra (UM) oraz Związek Pracodawców Gospodarki odpadami ZPGO.

Koalicja 5 frakcji to inicjatywa CSR Consulting oraz ENERIS Ochrona Środowiska.  Została ona oficjalnie zainaugurowana 12 kwietnia 2018 roku jako pierwsza międzysektorowa inicjatywa wspierająca selektywną zbiórkę odpadów surowcowych do 5 pojemników. Celem inicjatorów Koalicji jest wzrost praktycznej wiedzy na temat właściwego segregowania odpadów i wprowadzenie ułatwiających to pro-konsumenckich narzędzi. W skład Koalicji wchodzi 26 członków wśród których znajdują się firmy, samorządy czy organizacje pozarządowe, które chcą edukować swoich interesariuszy w zakresie właściwego segregowania odpadów i rozwijać system eko-oznakowań. Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań jest członkiem Rady Ekspertów Koalicji.

Więcej informacji o Koalicji na stronie: koalicja5frakcji.pl.