25 września 2018

Już dziś – 25 września Światowy Dzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju!

Światowy Dzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju (Global Day of Action) obchodzony jest co roku 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ, na całym globie organizowane są tego dnia wydarzenia szerzące wiedzę o Celach i zachęcające do podjęcia działań na ich rzecz, tworząc światowy ruch dla ich osiągnięcia. Partnerem Organizacyjnym Światowego Dnia Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce zostało CSR Consulting.

Biznes, rządy i samorządy, organizacje, ośrodki naukowe i osoby działające na rzecz osiągnięcia Celów – wszyscy są zaproszeni do włączenia się w Światowy Dzień Działania na rzecz Celów #Act4SDGs!

Rekopol, jako Partner Kampanii 17/17 prowadzonej przez CSR Consulting, aktywnie włączamy się w celebrację tego dnia, uczestnicząc m.in. w konferencji prasowej i podkreślając, dlaczego tak ważne jest, by przedstawiciele biznesu angażowali się w realizację 17 Celi zrównoważonego rozwoju.

Jak w prosty sposób można włączyć się w obchody tego dnia?

  • opublikować posty w social media z hasztagiem #Act4SDGs pokazując, że firma/organizacja wspiera realizację Celów.
  • zmienić zdjęcie profilowe – użyć międzynarodowej nakładki na zdjęcie profilowe: http://bit.ly/2Juv0mz

>