14 maja 2019

Dyrektywa Single Use Plastic przyjęta

Rada Europejska zatwierdziła przyjęcie tzw. Dyrektywy Plastikowej (SUP), zatem możemy się spodziewać jej opublikowania w najbliższym czasie w oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej.

Dyrektywa Single Use Plastic ma promować podejście „cyrkularne” dając pierwszeństwo zrównoważonym nietoksycznym, nadającym się do powtórnego wykorzystania produktom z tworzyw sztucznych

Celem jest ograniczanie ucieczki plastików do środowiska poprzez ograniczenie produkcji wyrobów jednorazowych z tworzyw  sztucznych  i poprzez jak najdłuższe wykorzystywanie pozostałych wyrobów

Celem jest również ograniczenie wykorzystywania surowców pierwotnych do produkcji plastiku.