28 czerwca 2017

Zrównoważony rozwój i ekojakość z Rekopolem (Partnerstwo na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju) – publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami na temat udziału Rekopolu w Partnerstwie na rzecz wspólnego działania przy realizacji w Polsce celów zrównoważonego rozwoju, wskazanych w Rezolucji ONZ Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030.

Gazeta Prawna
Jakość Roku