8 marca 2019

Zapraszamy na szkolenie

Już 20 marca zapraszamy na szkolenie pn.„Gospodarowanie opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  w Przedsiębiorstwie”

Szkolenia odbędzie się 20 marca w Warszawie i będzie okazją do zdobycia kompleksowej wiedzy na temat regulacji prawnych z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o  gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Dowiedzą się Państwo m.in. jak odpowiednio klasyfikować odpady opakowaniowe, jakie obowiązki ma przedsiębiorca, co i kiedy trzeba sprawozdać do organizacji odzysku oraz jak przygotować się do kontroli marszałka.

Prelegenci:

  • mec. Ewa Badowska-Domagała z Kancelarii Radców Prawnych Górnicki Durowicz Badowska-Domagała Spółka Partnerska – specjalizująca się w prawie ochrony środowiska i prawie pracy,
  • przedstawiciel urzędu marszałkowskiego
  • przedstawiciele Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań S.A.

Taki dobór prowadzących zapewni odpowiednie połączenie teorii z praktyką, tj. pozwoli na uporządkowanie wiedzy oraz jej zweryfikowanie dzięki dyskusji.

Szczególnie zapraszamy nowych pracowników firm, odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji opakowań i sporządzanie raportów do organizacji odzysku opakowań.

Szczegółowy program szkolenia oraz formularz zgłoszenia znajdą Państwo poniżej.

Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną na adres: a.lech@rekopol.pl  lub na numer faksu: 22 436-78-34;  Koordynator szkolenia: Marta Krawczyk: m.krawczyk@rekopol.pl ; tel. 512 229 313

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o udziale w spotkaniu zadecyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

 

Dokumenty do pobrania:

Program szkolenia

Formularz zgłoszenia

Klauzula informacyjna