6 lutego 2018

Zapraszamy na szkolenia dla Przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach!

Wraz z rokiem 2018 w życie weszło wiele istotnych dla Przedsiębiorców zmian prawnych w zakresie gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Z myślą o Państwa potrzebach opracowaliśmy program szkolenia, które wyposaży Państwa w niezbędną wiedzę na temat obowiązków Przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach.

Już 20 i 22 lutego zapraszamy na szkolenia:

„Obowiązki Przedsiębiorcy wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach”

W trakcie szkolenia przedstawimy najważniejsze zmiany, które wprowadziła nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i ich konsekwencje dla Przedsiębiorców, a także wymagania wobec opakowań.

Nasz ekspert, wieloletni pracownik administracji centralnej wskaże także Państwa obowiązki wynikające z ustawy o odpadach, w tym o obowiązek uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców oraz aspekty dotyczące sprawozdawczości za rok 2017.

Szkolenia odbędą się w dwóch terminach w Warszawie.

Prelegentami będą:

–  mec. Ewa Badowska-Domagała z Kancelarii Radców Prawnych Górnicki Durowicz Badowska-Domagała Spółka Partnerska specjalizująca się w prawie ochrony środowiska i prawie pracy;

– specjalista w dziedzinie regulacji prawnych w zakresie gospodarki odpadami,
w szczególności w zakresie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie;

–  przedstawiciele Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań S.A.

Szczegółowy program szkolenia znajdą Państwo TUTAJ.

Koszt udziału w szkoleniu dla Klientów Rekopolu wynosi 440zł netto za osobę. Dla pozostałych uczestników cena za osobę to 610 zł netto.

Formularz zgłoszenia dostępny jest TUTAJ.

Zgłoszenia na załączonym formularzu można przesyłać drogą elektroniczną na adres: j.buchwald@rekopol.pl lub na numer faksu: 22 436-78-34 (wówczas prosimy o mailowe potwierdzenie wysłania faksu).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu zadecyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!