20 listopada 2018

Zapraszamy na konferencję „Cele Zrównoważonego Rozwoju – trudne wybory konsumentów i producentów”

W czwartek 29 listopada  odbędzie się konferencja „Cele Zrównoważonego Rozwoju – trudne wybory konsumentów i producentów” organizowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Podczas wydarzenia podsumowana zostanie II edycja Kampanii 17 Celów, zachęcającej biznes do podjęcia działań na rzecz Agendy 2030, której inicjatorem jest CSR Consulting, a Rekopol Partnerem Głównym. Podczas konferencji zaprezentowane będą wypracowane podczas kampanii pomysły na działania dla firm oraz inicjatywy, w które przedsiębiorstwa już dziś mogą się włączyć.

Kampania 17 Celów, prowadzona w szerokim partnerstwie firm i instytucji, w 2018 roku realizowana była pod hasłem „Nowe Idee”. Podczas cyklu Laboratoriów 17 Celów wypracowane zostały konkretne pomysły na działania firm na rzecz wybranych Celów. Mierzą się one z 3 zagadnieniami: inkluzywnym rozwojem gospodarczym, dobrą żywności wspierającą zachowanie zdrowia i zrównoważonymi opakowaniami. Wszystkie pomysły zostaną zaprezentowane podczas konferencji oraz w publikacji przygotowanej specjalnie na to wydarzenie. Niektóre z nich są już realizowane. Podczas spotkania będzie możliwość dołączenia do wybranych inicjatyw.

Konferencja organizowana jest w ramach Partnerstwa na rzecz Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii i jego interesariuszy.

Program konferencji i rejestracja: https://kampania17celow.pl/wydarzenia/trudne-wybory