5 maja 2015

Zapraszamy do udziału w Dniu bez Śmiecenia

Już wkrótce 11 maja i kolejna edycja Ogólnopolskiej Kampanii Dzień bez Śmiecenia. Naszych Partnerów zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych z tej okazji.

W tym roku, w ramach akcji będziemy namawiać do sprawdzenia czy skoro segregujemy odpady to robimy to poprawnie – zgodnie z obowiązującymi w naszej gminie standardami selektywnej zbiórki odpadów. Jest to istotne, gdyż często nieświadomie popełniamy błędy, które przyczyniają się do obniżenia wartości surowców wtórnych lub wręcz uniemożliwiają ich przetworzenie. Dzieje się tak np. z makulaturą, która zostanie zabrudzona resztkami płynów ze źle opróżnionej butelki lub kartonu po płynnej żywności. Duży problem stanowi również wyrzucanie szkła gospodarczego takiego jak szyby, szklanki, talerze razem ze szkłem opakowaniowym. Już jedna szklanka może uniemożliwić recykling całej partii szkła opakowaniowego ze względu na inną temperaturę topnienia oraz skład chemiczny, a także zawartość niepożądanych domieszek, których nie można usunąć w procesie technologicznym.

Aby uniknąć błędów, które spowodują, że praca nasza oraz innych pójdzie na marne proponujemy włączenie się do obchodów Dnia bez Śmiecenia, który w tym roku odbędzie się pod hasłem „Stawiam na jakość. Sprawdzam!”.
Poza tradycyjnym elementem akcji, polegającym na przesłaniu 11 maja kartki elektronicznej do współpracowników, znajomych, przyjaciół i bliskich zachęcamy do zorganizowania działań, które umożliwią wyłapanie błędów popełnianych podczas segregacji odpadów w miejscu naszego zamieszkania, pracy, edukacji i  będą miały na celu ich eliminację.

Namawiamy do:
* zapoznania się ze standardami selektywnej zbiórki odpadów i zwrócenia uwagi na listę odpadów, których nie można wrzucać  do danego worka/pojemnika (przeważnie informację taką można znaleźć w urzędzie gminy i na jej stronie internetowej oraz uzyskać w firmie odbierającej od nas odpady) Pamiętajmy, że w poszczególnych gminach standardy mogą się nieco różnić między sobą i w możemy spotkać się z sytuacją, że inaczej segregujemy w miejscu zamieszkania niż w miejscu pracy.
* zajrzenia do worka/pojemnika i sprawdzenia czy pośród wysegregowanych odpadów nie znajdują się takie, które nie powinny tam trafić
*  przygotowania listy popełnianych błędów i zwrócenia na nie uwagi współlokatorów, współpracowników, bliskich.
Takie proste działania mogą znacząco wpłynąć na jakość surowców wtórnych i umożliwić ich efektywny recykling.

Z okazji tegorocznej edycji Dnia bez Śmiecenia przygotowaliśmy dla naszych Partnerów konkursy, których przedmiotem jest realizacja działań edukacyjno – informacyjnych w ramach obchodów Dnia bez Śmiecenia, służących promocji selektywnej zbiórki odpadów oraz wyeliminowaniu błędów pojawiających się podczas segregacji odpadów opakowaniowych. Działania te można realizować w terminie 9 maja – 5 czerwca 2015r

Zachęcamy do udziału w:
– konkursie Stawiam na Jakość. Sprawdzam! skierowanym do przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek produkty w opakowaniach
– konkursie Stawiam na jakość. Sprawdzam i edukuję! skierowanym do przedsiębiorców świadczących na rzecz Spółki usługi polegające na: zebraniu, przygotowaniu i przekazaniu do recyklingu i (lub) odzysku odpadów opakowaniowych oraz przekazaniu Spółce dokumentów potwierdzających wykonanie tej usługi.

Więcej informacji:

Monika Wyciechowska
Specjalista ds. Komunikacji Marketingowej
Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
tel. (22) 550 09 78, kom. 507 129 619
m.wyciechowska@rekopol.pl