14 listopada 2016

Zakończyliśmy październikowy cykl szkoleń dla Przedsiębiorców – podsumowanie

Wraz z końcem października zakończył się prowadzony przez Rekopol cykl szkoleń „Gospodarowanie opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Przedsiębiorstwie”. Mamy nadzieję, że szkolenia te znacząco przyczyniły się do zwiększenia stanu wiedzy uczestników na temat gospodarowania opakowaniami, a zdobyte umiejętności i informacje wykorzystane zostaną w Przedsiębiorstwach. Dla nas także cykl ten okazał się niezwykle pomocny w zrozumieniu potrzeb i oczekiwań Przedsiębiorców.

Na szkoleniach poruszaliśmy kwestie związane m.in. z prawnymi regulacjami zawartymi w Ustawie opakowaniowej, definicją opakowań, Państwa obowiązkami w zakresie odpadów opakowaniowych i opakowań, a także kontrolą w Przedsiębiorstwie. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i omówienia szczególnych przypadków, mających miejsce w firmach.

Pojawiło się wiele pytań:

1) Wiele z nich dotyczyło obowiązku prowadzenia ewidencji opakowań, którego realizacja pozostaje w gestii Przedsiębiorcy. Jak się okazuje – nie we wszystkich przypadkach obowiązek ten jest poprawnie realizowany.

2) Rozmawialiśmy również o sprawozdaniach „OPAK”.

3) Szkolenia pokazały ponadto, że nie wszyscy pamiętają o obowiązku umieszczania tablic informacyjnych w punktach sprzedaży detalicznej.

Zachęcamy do skorzystania z audytu opakowaniowego: Zbigniew Wróż: z.wroz@rekopol.pl lub Agnieszka Jakoniuk: a.jakoniuk@rekopol.pl.

Z uwagi na duże zainteresowanie tegorocznym cyklem, planujemy przeprowadzenie podobnych szkoleń w przyszłości, rozszerzonych o dodatkowe praktyczne aspekty realizacji obowiązków wynikających z ustawy opakowaniowej.

Tym z Państwa, którzy uczestniczyli w szkoleniach dziękujemy za obecność, pozostałych zapraszamy i zachęcamy do uczestnictwa w przyszłości.

img_2504

img_2502

img_2496