22 grudnia 2009

Zakończyła się II Edycja Konkursu Szklanego

Celem organizowano już po raz drugi konkursu było promowanie selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego.
Konkurs odbywał się pod patronatem Ministerstwa Środowiska. Konkurs skierowany był do obecnych i nowych Partnerów Rekopolu współtworzących system zbiórki szkła opakowaniowego poprzez:

  • selektywną zbiórkę
  • odzysk ze składowisk
  • sortowanie odpadów komunalnych,

będących :

  • Zakładami Gospodarki Komunalnej
  • Związkami Gmin
  • innymi Podmiotami Gospodarczymi zbierającymi odpady opakowaniowe ze szkła.

Decyzją kapituły, w skład, której weszli:
PAWEŁ SOSNOWSKI- MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
BOGDAN KORCZEWSKI- ZARZĄD STOWARZYSZENIA FORUM OPAKOWAŃ SZKLANYCH
PAWEŁ WÓJCIK- KLUB PUBLICYSTÓW OCHRONY ŚRODOWISKA „EKOS”
PIOTR SZAJRYCH- REKOPOL ORGANIZACJA ODZYSKU S.A.

W kategorii „dla obecnych Operatorów”  nagrody otrzymali:
Miejsce I – Nagroda 20 000 Zł
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.- Leżajsk
Miejsce II – Nagroda 15 000 zł
Eko -Region Sp. z. o.o. – Bełchatów
Miejsce III – Nagroda 13 000 zł
Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.- Oława
Miejsce IV – Nagroda 10 000 zł
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Radkom Sp. z o.o.- Radom
Miejsce V – Nagroda 9 000 zł
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.-  Łódź
Miejsce VI – Nagroda 7 000 zł
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.-  Toruń
Miejsce VII – Nagroda 6 000 zł
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.- Konin
Miejsce VIII – Nagroda 5 000 zł
Beskid Sp. z o.o.- Żywiec

Decyzją kapituły w kategorii „dla nowych Operatorów” nagrody otrzymali:
I Miejsce – 15 000 zł
Eko Standard Usługi Komunalne Marek Szymański- Piaseczno
II Miejsce – 11 000 zł
Przedsiębiorstwo Usług Komunalno Rolnych Sp. z o.o.- Miłki

KAPITUŁA POSTANOWIŁA PRZYZNAĆ NAGRODĘ SPECJALNĄ W FORMIE AKCJI EDUKACYJNEJ NASTĘPUJĄCYM FIRMOM:

W KATEGORII OBECNI OPERATORZY- Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Gdańsk
W KATEGORII NOWI OPERATORZY- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.- Miłki

Kapituła konkursu podjęła również decyzję o przyznaniu trzech nagród specjalnych. Decyzja ta wynika z chęci docenienia osiągnięć w zakresie zaangażowania w rozwój systemu selektywnej zbiórki szklanych odpadów opakowaniowych dla:
P.P.U.H Lekaro Jolanta Zagórska- Glinianka,
Usługi Komunalne Wodnik- Trzebnica,
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.- Słubice.
Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!