14 grudnia 2017

XVI Seminarium dla Zbierających i Zagospodarowujących Odpady Komunalne za nami!

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w dniach 8-10 listopada 2017r. zorganizowała XVI Seminarium dla Zbierających i Zagospodarowujących Odpady Komunalne, w którym uczestniczyło ponad 120 osób reprezentujących RIPOKi i Instalacje Zastępcze.

Myślą przewodnią naszego Seminarium było:

„Zmiany prawne i ich praktyczny wpływ na gospodarkę odpadami”.

Kluczowym tematem była analiza zagadnień prawnych , które od 1 stycznia 2018r. wprowadza nowa Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Największy wpływ na nasze działania, będą miały zmiany dotyczące odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych, tj.:

 • Materiałowe poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych;
 • Nowy obieg dokumentów potwierdzających recykling;
 • Zmiana terminów i uprawnień przy wypełnianiu dokumentów potwierdzających recykling;
 • Dodatkowy dokument przy wystawianiu dokumentu EDPR, dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów, określonego w załączniku                  IA, IB lub VII  Rozporządzenia WE 1013/2006;
 • Kary dla Pośredników za niezawnioskowanie lub nieprzekazanie w imieniu podmiotu wnioskującego wniosku do recyklera o dokumenty potwierdzające recykling;
 • Zmiana właściwości Marszałka Województwa dla Recyklerów;
 • Kary dla Recyklerów za nieprzeprowadzenie audytu od 20 000 do 500 000 zł;
 • Marszałek Województwa właściwy według miejsca prowadzenia działalności Recyklera, unieważnia dokumenty DPO/DPR/EDPO/EDPR w przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli rażących nieprawidłowości.

Z dużym zainteresowaniem uczestników spotkała się analiza wszystkich sprawozdań gminnych za lata 2014-2016, która jasno wykazała zagrożenie dla gmin w realizacji rosnących poziomów recyklingu. Potrzebny jest dodatkowy pieniądz do rozwoju selektywnej zbiórki odpadów wynikający z wprowadzenia nowego modelu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, który podczas Seminarium przedstawił Jakub Tyczkowski – Prezes Zarządu Rekopol OOO S.A.

Podczas Seminarium poruszanych i przedstawianych byłe jeszcze wiele tematów ważnych dla branży odpadowej, m.in.

 • Planowana nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Cesja obowiązku na inny podmiot zagospodarowujących odpady komunalne. Ścieżka prawna: realizacja, zaskarżenie. Odwołanie się od kar.
 • Zmiany przepisów prawnych a praktyczne konsekwencje dla Instalacji MBP.
 • WPGO 2016r. – aktualizacje od wprowadzenia do zaskarżenia. Ścieżka prawna.
 •  Przyszłość paliw alternatywnych w Polsce. Popyt, podaż. Cementownie vs Instalacje MBP.

Nasze seminarium już po raz szesnasty gromadzi praktyków z całej Polski, gdzie wiedza merytoryczna, bezpośrednia rozmowa i wymiana doświadczeń jest największą wartością.

Dziękujemy i liczymy na Państwa obecność w kolejnym Seminarium!