5 grudnia 2016

XV Jubileuszowe Seminarium dla Operatorów Komunalnych za nami

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w dniach 8-10 listopada 2016r. zorganizował XV SEMINARIUM DLA OPERATORÓW KOMUNALNYCH, w którym uczestniczyło ponad 140 osób.

Myślą przewodnią naszego Seminarium było:
„Gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym. Wyzwania dla Polski. Możliwości implementacji w obecnym stanie prawnym”.

Mamy głęboką nadzieję, że tak ważny i aktualny temat spotkał się z Państwa zainteresowaniem, a przesyłane wystąpienia ekspertów okazały się ciekawe i inspirujące.

2 grudnia 2015r. Komisja Europejska przyjęła pakiet dotyczący gospodarki w obiegu zamkniętym, stawiający przed Polską bardzo ambitne cele do 2030r. tj.:
• Recykling odpadów komunalnych na poziomie 65%
• Recykling odpadów opakowaniowych na poziomie 75%
• Ograniczenie ilości wszystkich składowanych odpadów maksymalnie do 10%
• Zakaz składowania odpadów segregowanych

Implementacja proponowanych rozwiązań przez UE będzie miała decydujący wpływ na model finansowy w gospodarce niektórymi odpadami. W związku z tym, iż temat dotyczy wszystkich podmiotów działających w gospodarce odpadami, przygotowaliśmy konferencję poświęconą głównie gospodarce w obiegu zamkniętym począwszy od definicji, istoty, wyzwań dla Polski, aż po konieczne zmiany. Obecnie jest czas, aby wszystkie te zagadnienia przedstawiać i omawiać celem wypracowania spójnego rozwiązania satysfakcjonującego wszystkich uczestników rynku opakowań i odpadów w Polsce.

Tradycyjnie już, nasze seminaria to możliwość wymiany poglądów, wiedzy i doświadczeń.

Dziękujemy i liczymy na Państwa obecność w kolejnym Seminarium.

3

1