20 października 2015

XIV Seminarium dla Operatorów Komunalnych

Kierunki zmian prawnych w gospodarce odpadami

Podczas tegorocznej edycji Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. gościła ponad 150 –ciu przedstawicieli firm prowadzących gospodarkę odpadami w Polsce.

To już XIV Seminarium, podczas którego mogliśmy wspólnie podsumować mijający rok i porozmawiać na temat kierunków zmian prawnych w gospodarce odpadami.

Program Seminarium uwzględniał tematy bieżące z zakresu gospodarki odpadami wymagające opracowania i szerszej analizy przy udziale wysokiej klasy ekspertów.

Podczas tegorocznego spotkania omówiono następujące zagadnienia:

  • Koncepcja zmiany systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce.
  • Ocena zmian w systemie gospodarki odpadami w zestawieniu z wymogami i kierunkami działań Komisji Europejskiej.
  • Planowane zmiany ustaw i rozporządzeń w zakresie gospodarki odpadami. Najnowsze dane.
  • Kwestionowanie statusu RIPOK. Aktualne otoczenie prawne. Kierunki zmian.
  • Spalarnie vs Instalacje MBP. Bezpieczeństwo strumienia odpadów dla Instalacji MBP w świetle obowiązujących przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem przetargów w gminach.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku danego rodzaju. Frakcja powyżej 6 MJ/kg, szacowane ilości w skali kraju, kaloryczność i możliwe sposoby zagospodarowania.

Trafność tematów oraz ich przedstawienie wzbudziło wśród naszych Gości uznanie i było impulsem do merytorycznych dyskusji.

Seminarium okazało się doskonałym miejscem do zdobycia najnowszej wiedzy popartej inspirującą wymianą spostrzeżeń.

Dziękujemy i zapraszamy za rok!