1 grudnia 2014

XIII Seminarium dla Operatorów Komunalnych

W dniach 5-7 listopada odbyło się w Warszawie organizowane przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań SA XIII Seminarium dla Operatorów Komunalnych. Jak co roku spotkanie miało na celu omówienie najnowszych zmian prawnych oraz podsumowanie rocznej współpracy z partnerami, poprzez których Rekopol realizuje obowiązek recyklingu odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych.

Seminarium rozpoczął Prezes Rekopolu Jakub Tyczkowski prezentacją nt. obecnej sytuacji w systemie odpadów opakowaniowych w kontekście nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Do ważniejszych zmian w ustawie należy likwidacja nadwyżek dla organizacji odzysku co może spowodować popyt na DPO/DPR w roku 2015. Inne korzystne regulacje to obowiązek realizacji recyklingu i odzysku odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych wg ustalonych poziomów co powinno spowodować zwiększenie zainteresowania organizacji odzysku tym strumieniem odpadów. Natomiast wprowadzenie od 2016 roku rejestru, bazy danych o odpadach oraz audytu recyklerów powinno pozytywnie wpłynąć na uszczelnienie systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi. Musimy jednak zaczekać na publikację rozporządzeń Ministra Środowiska, które precyzyjnie zdefiniują funkcjonowanie np. audytu recyklerów.

Podczas seminarium poruszane były także następujące tematy: nowa dyrektywa opakowaniowa i składowiskowa oraz kwestia zamówień publicznych realizowanych przez gminy, opakowania wielomateriałowe i nowy sposób ich rozliczania, jakie zmiany są projektowane w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych rozporządzeniach (m.in. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów), a także wojewódzkie plany gospodarki odpadami w kontekście planów inwestycyjnych oraz sprawozdawczość w zakresie odpadów komunalnych. Prelegentami byli: przedstawicielka Ministerstwa Środowiska dr Beata Kłopotek, mecenas Anna Specht-Schampera z Kancelarii prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k., Sabina Kowalska z Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy, dr Jędrzej Bujny z kancelarii dr K. Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k., Tadeusz Pokrywka Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań oraz Marek Kundegórski Grontmij Polska sp. z o.o. Podczas seminarium odbyła się również debata recyklerów z udziałem przedstawicieli firm recyklingu: papieru – pan Michał Gawrych (Stora Enso Poland SA), szkła – Adam Krynicki (Krynicki Recykling SA) oraz tworzyw sztucznych (PET) – Tomasz Skarzyński (PRT Radomsko Sp. z o.o.). Debatę moderował Jakub Tyczkowski. Podsumowaniem debaty może być przedstawiona ogólna sytuacja na rynku wszystkich surowców wtórnych w Polsce. Prelegenci jednogłośnie stwierdzili, iż moce przerobowe zakładów recyklingu nie są w pełni wykorzystane i można poddać recyklingowi dużo większe ilości odpadów opakowaniowych w stosunku do dzisiejszych poziomów. Jednakże musiałby zostać spełniony warunek jakościowy. Faktem jest, że od czasu wejścia w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpadów segregowanych zbiera się dużo więcej, jednak są one gorszej jakości. Należałoby zatem wrócić do pytania, w którym kierunku powinien rozwijać się system przyjęty przez gminy i jaki podział frakcji jest zalecany, aby zmaksymalizować późniejszy recykling odpadów opakowaniowych.