11 czerwca 2021

Webinarium „Bezpieczeństwo Opakowań i ochrona przed marnowaniem żywności”

23 czerwca 2021 roku zapraszamy na webinarium „Bezpieczeństwo Opakowań i ochrona przed marnowaniem żywności”.

 

Podczas spotkania poruszony zostanie temat obowiązujących regulacji prawnych w zakresie niemarnowania żywności i  obowiązki przedsiębiorców z tym związane. Przybliżony zostanie również problem marnowania żywności przez konsumentów, powody i sposoby na jego ograniczenie. Przedstawione zostaną możliwe narzędzia dla konsumenta, by aktywnie uczestniczyć w procesie niemarnowania żywności oraz co to znaczy, że opakowanie jest bezpieczne, atrakcyjne dla konsumenta oraz jak o to zadbać.

Program webinarium:

09:00-09:10 Rozpoczęcie webinarium i powitanie uczestników
Michał Mikołajczyk, prokurent Rekopol OOO S.A.
09:10-09:45 „Marnotrawni konsumenci? Alternatywny punkt widzenia na znany problem społeczny”
dr Ariel Modrzyk – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
09:45-10:25 „Opakowania jako narzędzie ochrony żywności przed zmarnowaniem”
prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak – Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
10:25-10:50 „Marnowanie żywności a prawo: przepisy, rzeczywistość a konsument”
Marek Borowski, Prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności
10:50-11:35 „Bezpieczeństwo opakowań z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością”
mgr inż. Marzena Pawlicka, Zakład Bezpieczeństwa Żywności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
11:35-11:40 przerwa
11:40-12:20 „Bezpieczeństwo opakowań ze stali do kontaktu z żywnością”
mgr inż. Marzena Pawlicka – Zakład Bezpieczeństwa Żywności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
12:20-12:55„Marka zaangażowana- w przestrzeni misji, strategii, zadań i kształtowania postaw i tożsamości”
Dyrektor Zarządzający Jakub Śwircz
Dyrektor Kreatywny dr hab. Maciej Konopka – Brandy Design
12:55-13:25 „Procesy przetwarzania zapakowanej żywności nieprzydatnej do spożycia”
Andrzej Kopeć, Prezes Zarządu Feniks Recykling sp. z o.o.
13:25-13:30 Zakończenie webinarium

Zapraszamy już 23 czerwca w godzinach 9:00-13:00.

Link do rejestracji: https://forms.gle/jEUH9rjJHyU637m96.

Opłata za udział w Webinarium:
100 zł netto- Klienci Rekopolu;
200 zł netto- Firmy, które nie są Klientami Rekopolu;
200 zł brutto- osoby fizyczne.
Fakturę do opłacenia wraz z certyfikatem otrzymają Państwo po zakończeniu webinarium.
W razie pytań zachęcamy do kontaktu: m.biernat@rekopol.pl