22 listopada 2017

Szkolenia dla recyklerów oraz zbierających i zagospodarowujących odpady komunalne już w grudniu!

Zapraszamy na szkolenia dla recyklerów oraz firm zbierających i zagospodarowujących odpady komunalne pt:

„Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Nowelizacja ustawy o odpadach. ADR, transport drogowy towarów niebezpiecznych i odpadów”

Szkolenia odbędą się w dwóch terminach – w Warszawie oraz Katowicach i będą okazją do zdobycia kompleksowej wiedzy na temat zmian wynikających z wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz przepisów procedowanej obecnie nowelizacji ustawy o odpadach dostosowującej polskie prawo do unijnej dyrektywy w sprawie odpadów. Ponadto omówione zostaną obowiązki Podmiotów, które zajmują się transportem substancji niebezpiecznych, odpadów niebezpiecznych i odpadów opakowaniowych po substancjach niebezpiecznych.

Dowiedzą się Państwo m. in. : na czym polega zmiana zasad wypełniania i obiegu dokumentów potwierdzających recykling odpadów opakowaniowych, jak doprecyzowane zostały przepisy dotyczące Audytu zewnętrznego, jakie są planowane zmiany w zasadach prowadzenia ewidencji odpadów, rejestrze i sprawozdawczości. Poruszony zostanie też temat zagrożeń i wymagań w transporcie odpadów niebezpiecznych i odpadów opakowaniowych po substancjach niebezpiecznych.

Prelegentami będą:

–  mec. Ewa Badowska-Domagała z Kancelarii Radców Prawnych Górnicki Durowicz Badowska-Domagała Spółka Partnerska specjalizująca się w prawie ochrony środowiska i prawie pracy;

– specjalista w dziedzinie regulacji prawnych w zakresie gospodarki odpadami,
w szczególności w zakresie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie;

–  Jacek Pluta, licencjonowany doradca ds. bezpieczeństwa DGSA

–  przedstawiciele Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań S.A.

Szczegółowy program szkolenia (KLIK)

Formularz zgłoszenia (KLIK)

Zgłoszenia  można przesyłać drogą elektroniczną na adres: m.wyciechowska@rekopol.pl lub na numer faksu: 22 436-78-34 (wówczas prosimy o mailowe potwierdzenie wysłania faksu).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu zadecyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!