24 lutego 2014

Sprawozdania OPAK za 2013 rok

Pragniemy poinformować, iż w dniu 31 marca 2014 roku minął termin przedłożenia właściwemu marszałkowi województwa sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań za poprzedni rok kalendarzowy.
Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638) Przedsiębiorca, który:

  • wytwarza puste opakowania – jest zobowiązany do złożenia sprawozdania OPAK-1
  • importuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia pustych opakowań – jest zobowiązany do złożenia sprawozdania OPAK-2
  • eksportuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań oraz produktów w opakowaniach – jest zobowiązany do złożenia sprawozdania OPAK-3

Według przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) o odpadach Podmiot, który wbrew obowiązkowi nie składa sprawozdania podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 500 złotych.

Rekopol Organizacja Odzysku S.A. począwszy od 2013 roku proponuje usługę sporządzenia w imieniu Przedsiębiorcy sprawozdania:

  • OPAK-1 – dla producenta opakowań
  •  OPAK-2 – dla importera lub dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań
  • OPAK-3 – dla eksportera lub dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań oraz dla eksportera lub dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach

Koszt przygotowania jednego sprawozdania wynosi 200 zł + VAT. Szczegóły dotyczące procedury wykonania zlecenia znajdziecie Państwo w Regulaminie.
Zapraszamy do współpracy.

Materiały do pobrania:
Regulamin
Zlecenie Formularz OPAK
Formularze OPAK-1
Formularze OPAK-2
Formularze OPAK-3

Dalszych informacji udziela:
Anna Marton
+48 22 550 09 74
a.marton@rekopol.pl