28 listopada 2014

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta w świetle nowej dyrektywy opakowaniowej

W dniu 27 listopada 2014 roku w Warszawie odbyła się konferencja „Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta w świetle nowej dyrektywy opakowaniowej” zorganizowana przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A.

Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Środowiska – krótkie wystąpienie mieli Janusz Ostapiuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Magdalena Reszka – radca ministra w Departamencie Gospodarki Odpadami.

Wśród zaproszonych gości byli min. przedstawiciele Komisji Europejskiej, stowarzyszenia EUROPEN działającego przy KE, przedstawiciele przemysłu polskiego i korporacji międzynarodowych, przedstawiciele organizacji zielonego punktu z Wielkiej Brytanii, Niemien, Austrii czy Portugalii.

Jak wskazuje nazwa konferencji chcieliśmy rozpocząć w Polsce dyskusję o przyszłym systemie gospodarki opakowaniami, spróbować zdefiniować w kontekście dyrektywy termin Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (EPR).

Ostatnie miesiące to czas istotnych zmian w prawie, a w konsekwencji i w systemie gospodarowania odpadami, w tym odpadami opakowaniowymi w Polsce: Ustawa o odpadach, Ustawa o utrzymaniu i czystości w gminach, Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi każda z tych regulacji wprowadziła m.in. nowe obowiązki i zasady ich realizacji. Jednakże prawdziwa rewolucja czeka nas w momencie wejścia w życie nowej Dyrektywy unijnej. Choć stać się to może dopiero w 2017 roku, to skala zaproponowanych przez Komisję Europejską zmian gorąco zachęca by już na tym etapie przyjrzeć się tym zapisom, a przede wszystkim do wzięcia aktywnego udziału w opiniowaniu tego materiału i współtworzenia rozwiązań dotyczących kilkudziesięciu tysięcy podmiotów gospodarczych w Polsce.

Rekopol będąc liderem na rynku organizacji odzysku opakowań jest jedynym podmiotem założonym przez przedsiębiorców. Według naszej opinii to odpowiedni mandat by zorganizować konferencję, której celem jest przybliżenie założeń Dyrektywy przedstawicielom polskiego przemysłu. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy współpracujące z nami firmy, jak i przedsiębiorców realizujących swe obowiązki odzysku i recyklingu w innych organizacjach, przedstawicieli stowarzyszeń, izb i związków grupujących polski przemysł.

Mamy nadzieję, że to spotkanie – tak wystąpienia jak i dyskusje panelowe – staną się prawdziwym „starting point” dyskusji szerokiej reprezentacji przemysłu nad kształtem przyszłego systemu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce. W naszej opinii by móc określać pewien stan „rozszerzoną odpowiedzialnością producenta” – stopień świadomości i w następstwie zaangażowania przedstawicieli przemysłu winien być jak największy.