15 marca 2021

Roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2020

Rekopol sporządził i złożył w terminie sprawozdanie

Szanowni Państwo,

Miło nam jest poinformować, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2020 poz. 1114.), oraz z art. 73 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 Rekopol sporządził i złożył w terminie do 15 marca 2021 roku – w imieniu wszystkich swoich Klientów – Roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2020.

Oznacza to, że obowiązek odzysku i recyklingu zrealizowaliśmy w 100% w każdym z rodzajów opakowań, osiągając wymagane poziomy odzysku i recyklingu, w tym z gospodarstw domowych, a także działania z zakresu publicznych kampanii edukacyjnych.

W kwietniu otrzymają Państwo od nas mailowe Raporty indywidulane wraz z potwierdzeniem złożenia sprawozdania.