22 listopada 2019

REKPOL O.O.O. S.A. partnerem konferencji „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi”

13 listopada 2019 r. w Hotelu Courtyard by Marriott w Katowicach, odbyła się konferencja Polskiej Izby Ekologii nt. „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi”. Jednym z prelegentów konferencji był Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A., który wygłosił prezentację nt.: Rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Celem konferencji było zdiagnozowanie aktualnego stanu gospodarki odpadami w kontekście trendów europejskich i gospodarki o obiegu zamkniętym. Omówienie znaczenia i konsekwencji zmian nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Partnerami konferencji byli: SUEZ Polska Sp. z o.o., REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Szczegółowe informacje nt. konferencji wraz z prezentacjami znajdują się na stronie:

http://www.pie.pl/konferencje/racjonalizacja-gospodarki-odpadami-komunalnymi.html