18 stycznia 2021

Rekopol został partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Miło jest nam poinformować, iż Rekopol przystąpił do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To program edukacyjny FOB, mający na celu aktywizację przedsiębiorców do działań w zakresie CSR- (Corporate Social Responsibility) rozumianego jako odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo i środowisko.

Partnerstwo to oznacza znaczne korzyści dla obu stron w zakresie edukacji, szkoleń. To również wspólne projekty na szeroką skalę, dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami oraz możliwość ich prezentowania na szerokim forum.

Program Partnerstwa to główny program FOB, który jest platformą dla firm do rozwoju, zdobywania wiedzy oraz networkingu i dzielenie się dobrymi praktykami w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Program ten tworzą firmy – liderzy CSR, przedsiębiorstwa będące w czołówce swoich branż, ale też odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Program Partnerstwa opiera się na trzech elementach: komunikacji i budowaniu relacji między firmami, włączaniu Partnerów do działań FOB oraz edukacji i wiedzy, kluczowej dla FOB, i dla naszych Partnerów. Obecnie w programie jest 51 partnerów, przedstawicieli różnych branż biznesu:

http://odpowiedzialnybiznes.pl/partners_type/partnerzy-strategiczni/

Forum Odpowiedzialnego Biznesu to organizacja ekspercka, która jest inicjatorem i partnerem kluczowych przedsięwzięć dla polskiego CSR. Do zadań organizacji należy m.in. prowadzenie badań, prezentacja najlepszych praktyk różnych firm czy analiza bieżących wydarzeń z zakresu CSR w kraju i za granicą. Więcej na stronie Odpowiedzialnybiznes.pl