30 listopada 2016

Rekopol z tytułem „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016!

25 listopada 2016 roku odbyła się Wielka Gala Przedsiębiorstw i Gmin Fair Play. Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. została uhonorowana tytułem „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016 oraz wyróżnieniem za szczególną działalność proekologiczną.

Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród XIX edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” miała miejsce w EXPO XXI w Warszawie. Nagrodę przyznaną Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań S.A. odebrał Prezes Zarządu Jakub Tyczkowski.

Wyróżnienie za szczególną działalność proekologiczną przyznawane jest firmom, które w swojej działalności w sposób szczególny dbają o środowisko naturalne i podejmują wyjątkowe działania proekologiczne. Statuetkę podczas Głównej Gali odebrał Dyrektor sprzedaży i marketingu Michał Mikołajczyk.

Jesteśmy dumni, że po raz ósmy zostaliśmy docenieni przez kapitułę Programu i należymy do grupy Przedsiębiorstw Fair Play czyli sprawdzonych firm, które na co dzień respektują wartości etyczne i wzorowo wywiązują się ze swoich zobowiązań zarówno wobec klientów jak i dostawców oraz skutecznie działają na rzecz lokalnych społeczności. To spore wyróżnienie znaleźć się w gronie firm działających fair.

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest najstarszym ogólnopolskim programem certyfikującym w obszarze etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu organizowanym przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”. Jest on ogólnopolskim przedsięwzięciem, w którym oceniane poddawane są wszystkie aspekty działalności firmy, uwzględniające m.in. sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa. Zamysłem organizowanego programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

„PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY” to wg badania TNS OBOP przeprowadzonego na zlecenie KRD najbardziej znany certyfikat rzetelności w Polsce. Program afiliowany jest przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

1

3

4

5

6

7

8

9