10 września 2020

Rekopol sygnatariuszem Polskiego Paktu Plastikowego

Dołączamy do globalnej inicjatywy Plastics Pact network Fundacji Ellen MacArthur!

10 września w Polsce, wzorem innych państw powołana została nowa inicjatywa – Polski Pakt Plastikowy, który ma się zmierzyć się z wyzwaniem jakim jest ogromna ilość tworzyw sztucznych na naszym rynku. Polski Pakt dołącza dziś do najważniejszej międzynarodowej inicjatywy środowiskowej Plastics Pact network Fundacji Ellen MacArthur. Pakt stawia sobie za cel zmianę sposobu obecnego modelu wykorzystywania tworzyw sztucznych w opakowaniach na polskim rynku w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego i ogłasza 6 wspólnych celów dla członków Paktu do roku 2025. Inicjatywa powstała pod parasolem Kampanii 17 Celów.

Członkowie Polskiego Paktu Plastikowego do 2025 roku chcą działać w kierunku zamykania obiegu opakowań z tworzyw sztucznych i zrealizować zadania związane z efektywną redukcją użycia pierwotnych tworzyw na polskim rynku. Plan działania jest ambitny i wykracza poza obowiązujące przepisy

Polski Pakt Plastikowy to inicjatywa, która dla Rekopolu ma ogromne znaczenie – mówi Jakub Tyczkowski Prezes Zarządu. Nie tylko dlatego, że sygnatariuszami jego są w dużej mierze nasi Klienci i Akcjonariusze, ale również dlatego, ze doskonale wpisuje się w tendencje i trendy widoczne na rynku opakowań, zwłaszcza tych z tworzyw sztucznych. Regulacje europejskie zmierzają w kierunku ograniczenia stosowania tworzyw sztucznych (tzw. jednorazówki czy odchudzanie opakowań, podatek od tworzyw sztucznych, które nie zostały poddane recyklingowi), korzystania z tworzyw z recyklingu (butelka PET) – czyli zawracania, czy zmiany opakowań na takie, które są recyklingowalne. Takie same cele stawia sobie Pakt, dlatego cieszymy się że jesteśmy jego sygnatariuszem.

Przez ostatnie 70 lat do recyklingu globalnie trafiało tylko 10% tworzyw sztucznych . Reszta, w ogromnej części jako odpady, zaśmieciła środowisko naturalne. Problem nadmiernego zanieczyszczenia planety plastikiem dostrzegają też polscy konsumenci – 59% z nich wskazuje go jako jedno z pięciu najważniejszych wyzwań środowiskowych. Odpowiedzialne wykorzystywanie tworzyw sztucznych w opakowaniach to zadanie i wyzwanie zarówno dla biznesu, który je wytwarza i użytkuje, jaki i dla nas – konsumentów segregujących odpady opakowaniowe po ich wykorzystaniu.

Do Paktu dołączyło w sumie 12 firm: Alpla Polska, Carrefour Polska, Grupa Spółek Danone w Polsce, Jeronimo Martins Polska, Kaufland, Korporacja KGL, Lidl Polska, LPP, Nestlé Polska, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, Santander Bank Polska, Unilever Polska i 21 organizacji. Organizacje tworzące Polski Pakt Plastikowy wprowadzają ok 1/5 wszystkich opakowań z plastiku na rynku polskim.

Cele Paktu oparte są na modelu trzech najważniejszych kierunków działań postulowanych przez ekspertów: ograniczanie użycia tworzyw sztucznych – innowacje – tworzenie obiegu zamkniętego. Drogowskaz proponowany przez Polski Pakt Plastikowy zakłada 6 celów strategicznych, do realizacji których firmy działające w Polsce i wpływające na rynek opakowań z tworzyw sztucznych będą dążyć do końca 2025 roku.

Z plastiku nie zrezygnujemy, ale musimy przestać go wyrzucać i zamknąć jego obieg – będzie to możliwe tylko wtedy kiedy w działania Polskiego Paktu zaangażuje się jak najwięcej firm i instytucji z różnych sektorów. Polski Pakt Plastikowy powstał z inicjatywy Kampanii 17 Celów, której zadaniem jest właśnie mobilizowanie biznesu w Polsce do podjęcia wspólnych działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Zostać członkiem Paktu może każde przedsiębiorstwo, organizacja czy instytucja, która zobowiąże się do realizacji wspólnych celów, a w szczególności zachęcane są: firmy wprowadzające produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych na rynek, producenci opakowań, a także przedsiębiorstwa zajmujące się handlem detalicznym, recyklerzy oraz firmy związane z łańcuchem wartości opakowań. Bardzo ważne jest wsparcie organizacji pozarządowych, uczelni oraz instytutów badawczych.

Więcej informacji na stronie: www.paktplastikowy.pl