10 grudnia 2013

Rekopol po raz piąty firmą Fair Play!

6 grudnia 2013 roku odbyła się Wielka Gala Przedsiębiorstw i Gmin Fair Play. Rekopol Organizacja Odzysku S.A. została uhonorowana tytułem i certyfikatem „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2013 oraz nagrodą specjalną programu – Złotą Statuetką.

Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród XVI edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” miała miejsce w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Nagrodę przyznaną Rekopol Organizacji Odzysku S.A. odebrał Piotr Szajrych – Prezes Zarządu.

Cieszy nas, że po raz piąty zostaliśmy docenieni przez kapitułę Programu i dołączyliśmy do grupy „Przedsiębiorstw Fair Play” czyli sprawdzonych firm, które na co dzień respektują wartości etyczne i wzorowo wywiązują się ze swoich zobowiązań zarówno wobec klientów jak i dostawców oraz skutecznie działają na rzecz lokalnych społeczności. To spore wyróżnienie znaleźć się w gronie firm działających fair.

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest najstarszym ogólnopolskim programem certyfikującym w obszarze etyki biznesu i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu organizowanym przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”. Jest on ogólnopolskim przedsięwzięciem, w którym oceniane poddawane są wszystkie aspekty działalności firmy, uwzględniające m.in. sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa. Zamysłem organizowanego programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Program afiliowany jest przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

„PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY” to wg badania TNS OBOP przeprowadzonego na zlecenie KRD najbardziej znany certyfikat rzetelności w Polsce.