27 listopada 2017

Rekopol po raz dziewiąty Przedsiębiorstwem FAIR PLAY 2017

24 listopada 2017 roku w Warszawie odbyła się Wielka Gala Przedsiębiorstw i Gmin Fair Play. Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. została uhonorowana tytułem „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2017 oraz Platynowym Laurem za staż w Programie.

Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród XIX edycji programu “Przedsiębiorstwo Fair Play” miała miejsce w EXPO XXI w Warszawie. Nagrodę przyznaną Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań S.A. odebrał Prezes Zarządu Jakub Tyczkowski.

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest najstarszym ogólnopolskim programem certyfikującym w obszarze etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu organizowanym przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”. Jest on ogólnopolskim przedsięwzięciem, w którym oceniane poddawane są wszystkie aspekty działalności firmy, uwzględniające m.in. sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa. Zamysłem organizowanego programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie.