20 września 2017

Rekopol Partnerem Wspierającym Projektu Kampania 17/17 rzecz promocji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)

Kampania 17/17 to projekt na rzecz promocji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)[1] wśród firm. Inicjatywa adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli polskiego biznesu, a jej założeniem jest upowszechnianie wiedzy na temat SDGs, zachęcanie do ich wdrażania w modele biznesowe i praktyki CSR firm oraz inspirowanie do tworzenia międzysektorowych partnerstw na rzecz realizacji wybranych Celów.

Kampania umożliwia ogólnopolską dyskusję na temat tego, jaką rolę w realizacji SDGs może pełnić polski biznes, jest okazją do omówienia związanych z nimi szans wspierających rozwój firm, ale też działaniem dającym pretekst do szerszego zaprezentowania przykładów dobrych praktyk z Polski i ze świata.

Projekt powstał z inicjatywy firmy doradczej CSR Consulting i jest realizowany w partnerstwie merytorycznym z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Global Compact Network Poland. Partnerami Głównymi Kampanii są Zakłady Farmaceutyczne Polpharma i Zakłady Tłuszczowe Kruszwica, a Partnerami Wspierającymi Rekopol i Stena Recycling. Honorowy patronat nad Kampanią sprawuje Ministerstwo Rozwoju.

 

[1] Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs – Sustainable Development Goals) to – uzgodniony przez przedstawicieli państw członkowskich ONZ, biznesu, licznych instytucji i organizacji – plan na rzecz zrównoważonego rozwoju, umocnienia pokoju i wolności na świecie. SDGs mają swoje rozwinięcie w 169 szczegółowych celach – zadaniach. Polska zobowiązała się – razem z pozostałymi państwami członkowskimi ONZ –zrealizować je do 2030 roku. Wykaz szczegółowy SDGs dostępny tutaj: http://www.sdgs.pl/wp-content/uploads/2017/04/sdgs_opis.pdf