25 listopada 2016

Rekopol partnerem VII „Forum 100” – Dorocznej Gali Przemysłu Żywieniowego organizowanej przez Polską Federację Producentów Żywności ZP

Ponad dwustu sześćdziesięciu przedstawicieli przemysłu żywnościowego oraz świata nauki, polityki, gospodarki i mediów wzięło udział w VII „Forum 100” – Dorocznej Gali Przemysłu Żywnościowego połączonej z jubileuszem 20-lecia działalności Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców. Rekopol był partnerem tego wydarzenia.

VII „Forum 100”, które zostało zorganizowane pod honorowym patronatem Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów – Mateusza Morawieckiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztofa Jurgiela oraz JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego, odbyło się 15 listopada 2016 r. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Ideą „Forum 100” jest umożliwienie wymiany poglądów pomiędzy szerokim kręgiem interesariuszy związanych z produkcją żywności w tym: przedstawicielami firm żywnościowych, organizacjami samorządu gospodarczego, rolnictwa, parlamentarzystami, eurodeputowanymi, administracją państwową, światem nauki i mediami.

Więcej na temat wydarzenia oraz przyznawanych w ramach niego wyróżnień można przeczytać TUTAJ.