18 stycznia 2018

Rekopol Partnerem Strategicznym VII Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO – zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy na VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2018, którego Strategicznym Partnerem jest Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań. Forum Sosexpo 2018 odbędzie się już 1 lutego 2018 w Hotelu Novotel Warszawa Airport przy ul. 1 Sierpnia 1.

Forum na stałe wpisało się do kalendarza wydarzeń poświęconych gospodarowaniu odpadami, stając się jednym z ważniejszych wydarzeń tej branży w Polsce. Program SOSEXPO jest przygotowywany w konsultacji z administracją rządową i samorządową, izbami i stowarzyszeniami branżowymi, w kompetencji których znajdują się zagadnienia związane z gospodarką odpadami.

Tegoroczna edycja Forum Sosexpo będzie się składała z:

  • Konferencji podzielonej na dwie główne sesje panelowe: „Unijny pakiet na rzecz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym – jakie są jego cele
    i co oznacza dla Polski?”
    oraz „Innowacyjność: mechanizmy, przykłady, ryzyka”.
  • warsztatów szkoleniowych, złożonych z dwóch sesji skierowanych do środowisk samorządowych i przedsiębiorców działających w obrębie sektora: „Jak wdrożyć nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i osiągnąć cele ekologiczne do 31.12.2020 roku?” oraz „Standardy surowców wtórnych oczekiwane przez zakłady przetwarzania – wymagania recyklerów odpadów opakowaniowych”. Uczestnicy szkolenia otrzymania certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
  • Wystawy na której zaprezentowane zostaną ciekawe, innowacyjne i nowoczesne rozwiązania i produkty branży

Jakub Tyczkowski – prezes zarządu Rekopolu – w SESJI SZKOLENIOWEJ I wygłosi prezentację na temat: „Nowy system gospodarki odpadami opakowaniowymi – odpowiedź przedsiębiorców na wyzwania GOZ”

Więcej informacji oraz możliwość zgłoszenia: http://www.sosexpo.ztw.pl/

Szczegółowy Program

Zaproszenie