6 czerwca 2017

Rekopol partnerem 3. Ogólnopolskiej konferencji „Sortownie odpadów 2017”

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań jest partnerem i uczestnikiem ogólnopolskiej konferencji „Sortownie odpadów 2017” organizowanej przez Ekorum w dniach 20-21 czerwca 2017 w Elblągu.

Tematami poruszanymi na konferencji są:

  • Kierunki rozwoju i modernizacji sortowni
  • Środki finansowanie na budowę i modernizacje zakładów
  • Efektywność sortowni i a zakładane poziomy odzysku i recyklingu
  • Problemy eksploatacyjne sortowni odpadów
  • Nowoczesne technologie segregacji odpadów

Uczestnikami spotkania będą osoby decydujące o kształcie gospodarki odpadami w swoim regionie: prezesi, dyrektorzy zakładów zagospodarowujących odpady, przedstawiciele jednostek samorządowych.

Podczas wydarzenia odbędą się panele eksperckie, w których udział weźmie prezes Rekopolu – Jakub Tyczkowski. Wygłosi także prelekcję na temat Rozszerzonej odpowiedzialności producenta – rola sortowni a konieczność zmiany zasad finansowania gospodarki odpadami opakowaniowymi.

Ponadto przez dwa dni będziemy czekać na Państwa na naszym firmowym stoisku. Będzie to doskonała okazja do zapoznania się z naszą działalnością edukacyjną, materiałami edukacyjnymi. Zaprezentujemy także edukacyjne filmiki. Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na temat konferencji, program oraz zaproszenie dostępne TUTAJ.