22 listopada 2019

REKOPOL O.O.O S.A. nagrodzona statuetką za projekt Działaj z imPETem!

29 października 2019 r. w Kinoteatrze RIALTO w Katowicach podczas uroczystej Gali wręczone zostały nagrody EKOLAUR w ramach 18. Edycji Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii. REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A. otrzymał nagrodę w kategorii „Edukacja ekologiczna” za projekt Działaj z imPETem!

Działaj z imPETem! to projekt prowadzony od 2018 roku przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. ukierunkowany na zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET. Inicjatorami przedsięwzięcia są czterej wprowadzający wody i napoje w butelkach PET: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Nestlé Polska S.A. Oddział Nestlé Waters, Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. i Żywiec Zdrój S.A. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Projekt obejmuje m.in. działania edukacyjne realizowane we współpracy z podmiotami gospodarującymi odpadami w gminach, samorządami, szkołami, kominiarzami, organizacjami pozarządowymi, partnerami biznesowymi. Projekt wykracza poza obowiązki prawne jego inicjatorów.

Celem Konkursu było wyróżnienie podmiotów zaangażowanych w edukację ekologiczną, popularyzowanie inwestycji oraz działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego i gospodarki wodnej, a także promowanie nowatorskich rozwiązań mających znaczący wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Dodatkowo, Polska Izba Ekologii świętowała Jubileusz 20-lecia działalności. Z tej okazji Grzegorz Pasieka, Prezes Zarządu PIE wręczył Medale Jubileuszowe „Za wsparcie merytoryczne oraz zaangażowanie w prace Polskiej Izby Ekologii” oraz Wyróżnienia „Za połączenie działań w dziedzinie ochrony środowiska z pracą na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz współpracę z Polską Izbą Ekologii”.