16 kwietnia 2019

Rekopol na Ogólnopolskiej Konferencji Krajowej Izby Gospodarczej Przemysł Rozlewniczy 

Zagadnienia związane z opakowaniami – a w szczególności z tworzywami sztucznymi – były istotnym tematem obrad Konferencji Krajowej Izby Gospodarczej Przemysł Rozlewniczy. To właśnie ta branża jest jedną z kilku, jakie czekają największe wyzwania w momencie wdrażania założeń Pakietu Gospodarki w Obiegu Zamkniętym, czy Strategii dotyczącej jednorazowych przedmiotów z tworzyw sztucznych. Procentowo określona konieczność wykorzystania recyklatu w nowych opakowaniach, wymóg przytwierdzania na stałe do opakowania nakrętek, wysokie poziomy zbiórki i przekazywania do recyklingu butelek typu PET to tylko wybrane zagadnienia stanowiące istotne wyzwania dla tej grupy przedsiębiorców. Nie dziwi zatem duża frekwencja – blisko 130 osób z ponad 60 firm – oraz dyskusje podczas sesji planarnych, jak i w kuluarach.

Podczas spotkania Michał Mikołajczyk, prelegent z Rekopolu wskazał na te i inne obowiązki podkreślając jednocześnie konieczność podjęcia przez przemysł konkretnych działań wychodzących naprzeciw projektowanym wymogom.

To już kolejna Konferencja Przemysłu Rozlewniczego, podczas której Rekopol ma możność dzielić się swoimi spostrzeżeniami.