26 kwietnia 2021

Raport Szacunek kosztu netto selektywnej zbiórki, transportu i zagospodarowania selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych” – wyniki 27 kwietnia

Już 27 kwietnia Konfederacja Lewiatan wraz z Deloitte ogłoszą Raport Szacunek kosztu netto selektywnej zbiórki, transportu i zagospodarowania selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych”. Jest to pierwsze tego typu opracowanie uwzględniające wielokierunkowe założenia (makroekonomiczne, rynkowe, strategiczne, techniczne, operacyjne, podatkowe i finansowe). Jako Rekopol mieliśmy przyjemność współpracować przy stworzeniu Raportu, tym bardziej serdecznie zachęcamy do rejestracji na prezentację wyników na spotkaniu online w najbliższy wtorek (27 kwietnia) w godzinach 10:00-11:30.

Link do rejestracji:

https://online.ikongres.pl/conference/spotkanie_online_-_prezentacja_wynikow_raportu?utm_source=qrcode&utm_medium=print&utm_campaign=materialy_drukowane#%%sare_link:5%%

 

Wyniki przeprowadzanych analiz ilościowych poprzedzone sekcją dotyczącą faktów i mitów związanych z ROP stanowią bazę do dalszych szczegółowych analiz i uzgodnień międzysektorowych, co może wspomóc zrozumienie kluczowych mechanizmów w zakresie działania dobrze funkcjonującego systemu ROP.

Raport „Szacunek kosztu netto selektywnej zbiórki, transportu i zagospodarowania selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych” jest do tej pory jedynym opracowaniem w Polsce w tym zakresie, opartym o model kalkulacyjny uwzgledniający wielokierunkowe założenia: makroekonomiczne, rynkowe, strategiczne, techniczne, operacyjne, podatkowe i finansowe. Metodyka przyjętych badań, transparentne dane, możliwość zastosowania wyników do całości kraju, wielość podmiotów uczestniczących w opracowaniu, świadczą o potencjale raportu jako narzędzia do dalszych prac.

W wydarzeniu będą uczestniczyć:

dr Marek Goleń – Ekspert ds. gospodarki odpadami komunalnymi, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Julia Patorska – Partner Associate | Sustainability and Economics, Leader of Economic Analysis Team, Deloitte

Jakub Tyczkowski – Prezes Zarządu, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Edyta Urbaniak-Konik – Dyrektor Działu Komunikacji i Marketingu, ‎SUEZ Polska Sp. z o.o.

Robert Szyman – Dyrektor Generalny, Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych

Spotkanie poprowadzi Dorota Zawadzka-Stępniak – Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan.

Partner: Delloite

Zaangażowani:

 

  • Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa,
  • Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., ul. Mangalia 4, 02-758 Warszawa,
  • CANPACK S.A., ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków,
  • SUEZ Polska Sp. z o.o., ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa,
  • Procter & Gamble DS Polska Sp. z o. o., ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa,
  • SYNTHOS S.A., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim.