31 marca 2017

„Przegląd Przedsiębiorstwa” – wnioski dla Przedsiębiorców

Jedną z naszych usług jest „Przegląd Przedsiębiorstwa” – weryfikacja gospodarowania opakowaniami w danej firmie.

Często powtarzającą się nieprawidłowością, którą stwierdzamy podczas audytu, jest brak ewidencji reklamowych opakowań własnych, które firma wystawia/przekazuje do innych miejsc (np. sklepów i klientów). Są to: standy reklamowe, displaye kartonowe/metalowe, palety/półpalety/ćwierćpalety z własnym logotypem, zabudowy kartonowe, tacki, zabudowy półkowe, krawaty reklamowe, hangery, ekspozytory.

Jeśli powyższe materiały zawierają Państwa logotypy to traktowane są jako opakowania i mają Państwo obowiązek odzysku i recyklingu tych opakowań, a także uwzględniania ich w ewidencji.

Punkt 24 paragrafu 8 ustawy o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi definiuje wprowadzenie do obrotu jako- odpłatne lub nieodpłatne udostępnienie opakowań lub produktów opakowaniowych po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania lub dystrybucji.

Paragraf 3 pkt 1 definiuje opakowanie jako wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczenia lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych.

Zalecamy weryfikację sytuacji Państwa Przedsiębiorstwa: czy wszystkie opakowania są poprawnie ewidencjonowane i klasyfikowane.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Zbigniew Wróż – mail z.wroz@rekopol.pl.