20 lutego 2019

Przedsiębiorco! Do końca lutego masz obowiązek uiszczenia opłaty rocznej za figurowanie w BDO!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, iż do końca lutego są Państwo zobowiązani do uiszczenia opłaty rocznej za figurowanie w Rejestrze BDO. Obowiązek ten wynika z art. 57 ust. 3.  Ustawy o odpadach. Zgodnie z tą ustawą obowiązek musi być realizowany przez przedsiębiorcę indywidualnie, nie możemy wykonać go w Państwa imieniu. Ponieważ jednak mamy odpowiedzialność powierzonych nam obowiązków –przypominamy i informujemy o zbliżających się terminach.

Opłatę uiszcza się na dedykowane konto w odpowiednim urzędzie marszałkowskim, w którym firma jest zarejestrowana w BDO.

Opłata wynosi

  • 100 zł dla mikroprzedsiębiorcy,
  • 300 zł dla pozostałych firm.

UWAGA! NIE UISZCZENIE opłaty rocznej może skutkować wykreśleniem z rejestru i brakiem możliwości kontunuowania działalności. Podmiot z tymi samymi danymi nie może się ponownie zarejestrować, jeśli został raz wykreślony!

Opłaty rocznej nie wnosi przedsiębiorca, który w tym samym roku dokonał wpisu do rejestru (czyli ten, który zarejestrował się w roku 2019).