14 marca 2018

Prezentacja raportu W KIERUNKU GOSPODARKI CYRKULARNEJ rekomendacje rozwoju i implementacji praktycznych rozwiązań dla biznesu już 21 marca! Zapraszamy

21 marca odbędzie się prezentacja Raportu „W kierunku gospodarki cyrkularnej. Rekomendacje rozwoju i implementacji praktycznych rozwiązań dla biznesu”, który powstał na podstawie cyklu zamkniętych RoundTables na temat barier i możliwości implementacji różnego rodzaju rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego. W cyklu udział wzięli liczni przedstawicieli biznesu, konsumentów i naukowców, także przedstawiciele Rekopolu.

Dyskusje poświęcone były następującym tematom – marnotrawieniu żywności, opakowaniom, elektroodpadom oraz partnerstwu publiczno-prywatnemu.

W raporcie poruszone zostały m.in. następujące kwestie:

  • W jaki sposób przeciwdziałać marnotrawieniu żywności na wszystkich etapach: produkcja pierwotnej, przetwórstwa, transportu, dystrybucji, sprzedaży, gastronomii, konsumpcji prywatnej, zagospodarowanie odpadów?
  • Jakie zmiany czekają system odpadów w Polsce na drodze do dostosowania się do nowych standardów Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta?
  • Jak zwiększyć poziom selektywnej zbiórki odpadów?
  • Jak zapewnić odbiór zużytego sprzętu i jaki zastosować model finansowania?
  • Nowe modele biznesowe korzystania z urządzeń elektrycznych i elektronicznych – leasing, sharing economy, product as a service, pay per use.
  • Istniejące bariery rozwoju projektów PPP w Polsce.

Organizatorem projektu jest Instytut Innowacyjna Gospodarka. Partnerami projektu obok Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań są: m.in. Biedronka i Stena Recycyling.

Prezentacja raportu oraz debata z udziałem Jakuba Tyczkowskiego – prezesa Rekopolu odbędzie się:

21 MARCA 2018R. O GODZ. 11.00

W CENTRUM PRASOWYM PAP

UL. BRACKA 6/8 W WARSZAWIE

Zapraszamy!

Zaproszenie oraz potwierdzenie uczestnictwa – KLIK